کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10926 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق مرد 45
ریاضی - با آزمون 10927 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک مرد 45
ریاضی - با آزمون 10928 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق مرد 5
ریاضی - با آزمون 10929 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک مرد 5