دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد و خوابگاه هاي خودگردان توسط بخش خصوصي تأمين مي گردد. 2) ضمنا ساختما نهاي دانشگاه به صورت پراكنده در دو موقعيت متفاوت قرار دارند.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10927 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25
10928 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم مهندسی با آزمون هردو 40
10929 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
10930 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون هردو 80
10931 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن با آزمون هردو 30
10932 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون هردو 45
10933 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون هردو 35
10934 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون هردو 45
10935 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10936 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون هردو 45
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12748 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه