کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10693 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی زن - مرد 54
ریاضی - با آزمون 10694 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی شیمی زن - مرد 27
ریاضی - با آزمون 10695 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی نفت زن - مرد 27
ریاضی - مناطق محروم 13355 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی مرد 1 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد آبادان) مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان