کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10696 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10697 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10698 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10699 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت زن - مرد 90
ریاضی - مناطق محروم 13409 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت زن - مرد 2 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مخصوص داوطلبان بومی لرستان