کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13627 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13628 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13629 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13630 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13631 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13632 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13633 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 100