کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 11218 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها زن 30
ریاضی - صرفا سوابق 11219 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها زن 20