کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هنر - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هنر - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11392 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11393 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 25