کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11380 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11381 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11382 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11383 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 7 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11384 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 7 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11385 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 7 محل تحصيل تهران و كرج