کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - مناطق محروم 13343 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز معماری داخلی زن - مرد 4 دانشگاه هنر - محل تحصيل تهران و كرج مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13353 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز معماری داخلی زن - مرد 4 دانشگاه هنر - محل تحصيل تهران و كرج مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان