کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 18729 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18730 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18731 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15222 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15223 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15224 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 15225 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 18732 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 18733 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز حسابداری زن - مرد 5