کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 18944 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18945 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18946 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18947 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18948 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15365 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 15368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 18949 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 18950 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 18951 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم ورزشی زن - مرد 10