کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 19821 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15884 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15885 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 19822 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6