دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته روانشناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
روان شناسی هدف و ماهیت در دوره‌هاي تحصيلي روان‌شناسي دو هدف عمده مطرح است: اول، هدف اختصاصي، به منظور تربيت افرادي كه مفاهيم و اصول نظري و عملي روش هاي پژوهش در اين علم را فرا گرفته و حداقل مهارت هاي حرفه‌اي را در يكي از شاخه‌هاي روان‌شناسي عمومي، استثنايي و باليني كه در ايران كاربرد فراوان دارد، به دست آورند. دوم، هدف عمومي، بدين منظور كه دانشجويان رشته‌هاي مختلف را با اصول نظريات، مفاهيم و روش هاي علم روان‌شناسي آشنا نمايد. روان شناسي طي تاريخچه کوتاه خود به گونه هاي متفاوتي تعريف شده است. نخستين دسته از روان شناسان حوزه کار خود را مطالعه فعاليت ذهني مي دانستند. با توسعه رفتارگرايي در آغاز قرن حاضر و تأکيد آن بر مطالعه انحصاري پديده هاي قابل اندازه گيري عيني، روان شناسي به عنوان بررسي رفتار تعريف شد. اين تعريف معمولاً هم شامل مطالعه رفتار حيوان ها بود و هم رفتار انسان ها، با اين فرض که اطلاعات حاصل از آزمايش با حيوان ها قابل تعميم به انسان ها است. اما با توسعه روان شناسيپديدار شناختي و روان شناسي شناختي، بار ديگر به تعريف قبلي رسيده ايم و در حال حاضر در تعاريف روان شناسي، هم به رفتار اشاره مي شود و هم به فرآيندهاي ذهني و از نظر ما روانشناسي مطالعه علمي رفتار و فرآيندهاي رواني مي باشد. چون در اين تعريف، روان شناسي هم به مطالعه عيني رفتار قابل مشاهده مي پردازد و هم به فهم و درک فرآيندهاي ذهني که مستقيماً قابل مشاهده نيست و بر اساس داده هاي رفتاري و زيست شناختي قابل استنباط است، توجه دارد.  توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه رياضي خوب و آمار قوي از ملزومات اين رشته است چون آمار يكي از سنگ بناهاي روان‌شناسي است و همچنين زبان انگليسي قوي ، زيرا ما به زبان فارسي كتاب‌هاي روان‌شناسي زيادي نداريم. متأسفانه اکثر دروس اختصاصي آزمون علوم انساني براي رشته روان شناسي هيچ ارتباطي با درس هاي دانشگاهي اين رشته ندارد و نمي توان گفت که اگر داوطلبي در اين آزمون رتبه خوبي به دست بياورد، در دانشگاه نيز دانشجوي موفقي خواهد شد. البته خوشبختانه در چند سال اخير داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي نيز مجاز به انتخاب گرايش روانشناسي باليني هستند و اين باعث بالا رفتن کيفي کلاس هاي دانشگاهي رشته روانشناسي شده است، چون زيست شناسي و شيمي در اين رشته اهميت بسياري دارد و بايد پايه علوم زيستي دانشجوي اين رشته قوي باشد. از سوي ديگر آمار و رياضي در اين رشته کاربرد وسيعي دارد و متأسفانه پايه رياضي دانش آموزان رشته علوم انساني تا حدودي ضعيف است و در دانشگاه نمي توانند کارهاي آماري اين رشته را به خوبي انجام دهند و بالاخره در آزمون اين رشته بايد زبان انگليسي ضريب بالايي داشته باشد. زيرا ما به زبان فارسي تعداد زيادي کتاب روان شناسي نداريم و دانشجو لازم است که به کتب مرجع اين رشته که به زبان اصلي است مراجعه کند تا بتواند به مطالب جديد اين علم دسترسي داشته باشد. دانشجوي اين رشته بايد نسبت به اطراف خود و جامعه خود ديد عميقي داشته باشد تا بتواند ظرافت‌هاي رفتاري افراد را درك كرده و در نهايت به ويژگي‌هاي رواني افراد پي ببرد. معرفي گرايش‌هاي مقطع کارشناسي 1- گرايش باليني  2- آموزش كودكان استثنايي  3- صنعتي ، سازماني  4- عمومي هر چند که ظاهراً گرايش هاي مختلف روان شناسي در مقطع کارشناسي تفاوت قابل توجهي با يکديگر ندارند اما اگر بخواهيم هر يک از حوزه هاي فوق را معرفي کنيم، بايد بگوييم که:  روان شناسي باليني خدمات تشخيصي و درماني (روان درماني) را به افرادي که دچار رفتارهاي نابهنجاري مثل افسردگي، اضطراب، وسواس و غيره هستند، ارائه مي دهد که اين خدمات در سه زمينه تشخيص، درمان و پيشنهاد روش هايي براي پيشگيري از معضلات و ناهنجاري هاي رفتاري ارائه مي شود. روان شناسي باليني را امروزه علم بهزيستي مي نامند. چون اين حوزه از روانشناسي به انسان ياد مي دهد که چگونه فرض هاي غلط و ناکارآمد را در ذهن خود تصريح کرده و در نهايت زندگي خوب و مناسبي داشته باشد. به همين دليل برخلاف تصور عامه اين رشته با روان شناسي تفاوت بسياري دارد. چون روان پزشکي به شيمي درماني مي پردازد و يک روان پزشک اجازه تجويز دارو را دارد اما يک روان شناس باليني دارو تجويز نمي کند بلکه به ريشه يابي علت بيماري هاي رواني مي پردازد و به روش رفتار درماني، بيمار را معالجه مي کند مگر در مراحل حاد بيماري که در اين صورت بيمار بايد به روانپزشک مراجعه کند. روان شناسي باليني اصول روانشناختي را در امر تشخيص و درمان مشکلات عاطفي و رفتاري به کار مي برد. روان شناسي صنعتي و سازماني نيز يافته هاي روان شناسي را در صنعت به کار مي برد يعني درباره اين که محيط کار بايد چگونه باشد تا بهترين بازدهي را داشته باشد و يا چه متغيرهايي در ارتباط بين کارفرما و کارگر مؤثر است و چه عواملي باعث عدم تفاهم بين کارفرما و کارگر مي شود، مطالعه مي کند. روان شناسي صنعتي و سازماني به گزينش افراد متناسبي براي يک شغل و پرورش برنامه هاي آموزشي شغلي مي پردازد و در آن دسته از تصميم گيري هاي مديريت که با روحيه کاري کارکنان ارتباط دارد، شرکت مي کند.   روان شناسي عمومي نيز به مطالعه کليات روان شناسي مي پردازد. البته بايد توجه داشت که عنوان گرايش براي روان شناسي عمومي بي معنا است چون ما تخصصي به نام روان شناسي عمومي نداريم. روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي کاربرد يافته هاي روان شناسي در رابطه با کودکان استثنايي (تيزهوشان و معلولين جسماني) است، يعني يک روان شناس آموزش کودکان استثنايي بررسي مي کند که چگونه يادگيري يا حافظه کار خود را بهتر انجام مي دهد؟ و يا کارکرد حافظه درباره کودکان استثنايي چگونه است؟  در مورد تفاوت دو رشته روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي و علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش کودکان استثنايي، بايد گفت: بررسي اين که کودکان استثنايي (کند ذهن يا باهوش) چه مطالبي را بايد بياموزند به علوم تربيتي باز مي گردد. اما اين که ذهن اين گروه از کودکان چه   توانايي هايي را دارند و حافظه و يادگيري آنها در چه حدي است به روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي ارتباط دارد. ولي در کل بين اين دو رشته نقاط اشتراک فراواني وجود دارد.  وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر  در دوره كارشناسي ارشد 4 شاخه باليني ، عمومي ، تربيتي و استثنايي وجود دارد كه همين 4 گرايش در دوره دكترا نيز تدريس مي‌شوند. آينده شغلي و بازار كار -     مراحل رشد و تحول ذهني و حرکتي کودکان چگونه است؟ چگونه مي توان از پيدايش بيماري هاي رواني پيشگيري کرد؟ -     کدام شرايط خانوادگي و اجتماعي مشوق پرخاش گري، از خودبيگانگي و بزهکاري است؟ -     بهترين شيوه درمان سيگار کشيدن يا چاقي کدام است؟ -     چه شرايط و ابزاري را براي مأموران برج مراقبت فرودگاه بايد فراهم نمود تا خطاي آنان به حداقل برسد؟ -     شکل و الگوي معماري منازل، ادارات و کارخانه ها چه اثري در بهداشت رواني افراد دارد؟ -     چگونه مي توان بازدهي و کارايي کارگران و کارمندان را افزايش داد؟ هر يک از سؤال هاي فوق به يکي از شاخه هاي علم روان شناسي باز مي گردد. در واقع، امروزه روان شناسي با همه جنبه هاي زندگي ما ارتباط داردو هر اندازه که جامعه پيچيده تر شود، روانشناسي نيز نقش مهمتري در حل مسائل آدمي بر عهده مي گيرد. تا جايي که امروزه ما با حوزه هاي تخصصي جديدي مثل روان شناسي مهندسي، روان شناسي محيطي، روان شناسي قانوني و روان شناسي کامپيوتر روبه رو هستيم. و اين به معناي فرصت هاي شغلي متنوع و گسترده براي فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد و دکتري است که مي توانند به طور تخصصي در يکي از شاخه هاي اين علم فعاليت کنند. البته در کشور ما بسياري از حوزه هاي تخصصي روان شناسي ناشناخته باقي مانده اند و حتي حوزه هاي معروف و شناخته شده روان شناسي مثل روان شناسي باليني، روان شناسي تربيتي، روان شناسي و آموزش کودکان استثنايي نيز جايگاه واقعي خود را در جامعه ما ندارند چرا که مؤسسات دولتي و خصوصي از نقش متخصصان روان شناسي در پيشبرد کارها اطلاعي ندارند. اما با اين وجود به گفته کارشناسان اين رشته، آينده روان شناسي در کشور ما روشن و اميدبخش است و فارغ التحصيلان اين رشته بايد آينده خود را در فردا ببينند. چون کشور ما يکي از کشورهاي در حال توسعه است و بدون بهره گيري از شاخه هاي مختلف روانشناسي نمي تواند توسعه همه جانبه داشته باشد. از سوي ديگر کشور ما، کشور جواني است و امروزه يکي از دغدغه هاي خانواده ها حفظ بهداشت رواني و بالا بردن سطح دانش فرزندان شان مي باشد که اين دو مهم نيز به ياري شاخه هاي مختلف روان شناسي از جمله روان شناسي رشد و روان شناسي تربيتي امکان پذير است. آنچه گفتيم در مورد فرصت هاي شغلي موجود براي فارغ التحصيلان اين رشته در آينده است. اما امروزه نيز فارغ التحصيلان اين رشته در درجه اول جذب آموزش و پرورش مي شوند و يا در شرکت ها و سازمان ها به عنوان کارشناس روان شناسي فعاليت مي کنند و عده اي نيز به عنوان دستيار متخصص روان شناسي باليني و يا روان پزشک مشغول به کار هستند. عناوين درس هاي اصلي و اختصاصي روان‌شناسي عمومي 1 و 2 ، علم‌النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي ، آمار توصيفي ، فيزيولوژي عمومي (اعصاب و غدد) و روان‌شناسي،  مباني جامعه‌شناسي ، روان‌شناسي احساس و ادراك ، روان‌شناسي يادگيري و تربيتي و پرورشي، روان‌سنجي ، بهداشت رواني، اصول روان‌شناسي باليني، روان‌شناسي كودكان استثنايي، روان‌شناسي باليني كودك، روان شناسي انگيزش و هيجان و روش تحقيق.  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22558 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 4
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 1
22564 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 1
22574 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی با آزمون هردو 5
22580 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
22588 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 1
22594 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6
22608 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون هردو 5
22617 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
22623 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون هردو 4
22626 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون هردو 2
22631 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 4
22636 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 2
22642 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 2
22650 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 8
22666 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 4
22668 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 1
22672 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 6
22676 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی با آزمون هردو 3
22693 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 4
22698 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 3
22711 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 3
22716 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 4
22718 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 3
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 1
22734 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 4
22736 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 2
22744 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون هردو 3
22751 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون هردو 3
22756 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 6 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
22765 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 3
22771 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 2
22784 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
22792 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22797 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 1
22802 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 5
22805 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن 3 دانشجویان عـلاوه بـر واحـدهای تخصصی میبایسـت 22 واحـد حوزوی را نیز بگذرانند.
22813 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 4
22836 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 3
22846 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 3
22856 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 2
22903 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 3
22912 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 2
22924 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 2
22927 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 1
22934 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22940 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22953 روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی با آزمون هردو 3
22963 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
22971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
22975 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22984 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 4
22986 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 2
22989 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 4
22992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 2
22997 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 3
23004 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 3
23011 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 4
23014 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 4
23016 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 1
23018 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 4
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
23038 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 3
23044 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 1
23052 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون هردو 4
23054 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون هردو 1
23060 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 5
23067 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون هردو 4
23103 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی با آزمون هردو 4
23104 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس روانشناسی با آزمون هردو 3
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12860 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25652 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون هردو 6
25674 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
25684 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
25700 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
25707 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 6
25711 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 6 محل تحصیل واحد یزد
25760 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25761 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
25771 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 8
25788 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6
25794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
25806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
25827 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 6
25835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
25839 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی با آزمون زن 6
25853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 6
25859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 10
25873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
25893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
25904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
25920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25955 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
25975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 6
25984 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 8
25996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 6
26024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 6
26068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
26073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
26084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
26091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
26112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
26140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 6
26146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26158 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 6
26162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26184 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
26198 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26206 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26220 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شکوه شرق - زاهدان (ویژه خواهران) سیستان وبلوچستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 8
26223 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26235 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26263 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 6 محل تحصیل واحد برادران
26266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6 محل تحصیل واحد خواهران
26269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26296 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
26314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26322 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 6
26330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26332 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
26341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی با آزمون زن 6
26348 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 6
26350 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فراز - گچساران کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26355 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
26357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی با آزمون زن 6
26402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26434 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 6
26454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 6
26474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26496 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26512 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26528 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 6
26540 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
23111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 5
23128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
23136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد شربیان آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 5
23377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 10
23466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خور اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی با آزمون هردو 10
23668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 5
23762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خوسف خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد زهان خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد سرایان خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 5
24106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 10
24268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 5
24382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار سیستان وبلوچستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 5
24575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس روانشناسی با آزمون هردو 5
24678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون هردو 10
24773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 5
24857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 5
24910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 10
25007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد سی سخت کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد لنده کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی با آزمون هردو 5
25097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
25110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
25121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
25128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
25177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 5
25194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد سیریک هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد فین هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هریس آذربایجان شرقی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی با آزمون هردو 5
23317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 10
23538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد نوش آباد اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری روانشناسی با آزمون هردو 10
23959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 10
24098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 5
24151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد رشتخوار خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی واحد فیروزه خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد کلات خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون هردو 5
24182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد راسک سیستان وبلوچستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 10
24782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد تازهآباد ثلاث باباجانی کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان روانشناسی با آزمون هردو 5
25086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
25154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 5
25228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 10
25241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 10
25326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 5
25341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 5
25426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد پارسیان هرمزگان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
25536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 5
25628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5