دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته علوم و مهندسی آب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10020 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10039 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10046 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
10054 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10098 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10107 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10160 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10175 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10181 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10198 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10212 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10229 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
10321 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10324 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10333 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10341 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10351 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10425 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10446 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10465 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10475 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10488 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
10581 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10592 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3
10607 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10622 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10651 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10664 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10684 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
10728 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10866 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10894 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11003 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11006 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11009 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
11012 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11015 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11043 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
11059 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11065 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
11122 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11135 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11176 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11186 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11200 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11217 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11227 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
11263 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11346 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11355 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11377 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11380 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11471 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
11472 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11588 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12721 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد
12734 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12745 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12762 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه فسا
12784 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب)
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17818 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
18402 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25