کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی فقه و حقوق مذاهب اسلامی ـ فقه و حقوق حنفی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.

(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)