دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته فیزیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک با آزمون هردو 70
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک با آزمون هردو 20
10021 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون هردو 50
10032 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون هردو 10
10055 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک با آزمون هردو 70
10077 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 50
10091 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک با آزمون زن 40
10099 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیک با آزمون هردو 35
10117 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10134 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10161 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک با آزمون هردو 100
10189 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
10192 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10199 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک با آزمون هردو 45
10213 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون هردو 36
10230 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون هردو 24
10297 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
10302 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
10340 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10353 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 48
10362 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 12
10376 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فیزیک با آزمون هردو 55
10387 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فیزیک با آزمون هردو 35
10405 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10408 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10426 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک با آزمون هردو 80
10462 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10466 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10476 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون هردو 45
10489 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون هردو 45
10497 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک با آزمون هردو 30
10503 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک با آزمون هردو 5
10510 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک با آزمون هردو 90
10538 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10544 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک با آزمون هردو 60
10575 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 45 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10582 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک با آزمون هردو 37
10593 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک با آزمون هردو 3
10608 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون هردو 35
10623 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون هردو 15
10641 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
10652 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک با آزمون هردو 35
10665 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک با آزمون هردو 5
10674 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون هردو 50
10685 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک با آزمون هردو 55
10729 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 50
10744 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
10816 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 40
10849 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک با آزمون هردو 60
10865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10867 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک با آزمون هردو 40
10880 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک با آزمون هردو 10
10898 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 50
10975 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
11027 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 30
11044 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 20
11072 روزانه دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11075 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11085 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک با آزمون هردو 130
11096 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 43
11110 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 21
11123 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک با آزمون هردو 45
11151 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک با آزمون هردو 30
11160 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک با آزمون هردو 10
11180 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11187 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک با آزمون هردو 135
11218 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک با آزمون هردو 45
11232 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11241 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک با آزمون هردو 75
11259 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 75
11264 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک با آزمون هردو 80
11287 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک با آزمون هردو 80
11303 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11323 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
11326 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11347 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک با آزمون هردو 50
11360 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11364 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک با آزمون هردو 30
11372 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک با آزمون هردو 10
11396 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک با آزمون هردو 80
11411 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11423 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک با آزمون هردو 80
11539 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11543 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12701 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12997 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد-طالقان
12998 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد-طالقان
13001 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13002 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13012 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
13013 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
13055 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت: بهارستان 1
13056 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت: بهارستان 1
13057 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت: بهارستان 2
13069 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت: شهریار
13071 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت: رباط کریم
13074 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت: ورامین
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18150 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
19160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 90
18625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 90
19732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80