کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مجازی دولتی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مجازی دولتی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 17854 مجازی دولتی با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 12 محل تحصيل دانشكده آموزشهاي الكترونيكي 
ریاضی - صرفا سوابق 10691 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 120 محل تحصيل دانشكده آموزشهاي الكترونيكي 
ریاضی - صرفا سوابق 10692 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 360 محل تحصيل دانشكده آموزشهاي الكترونيكي 
ریاضی - صرفا سوابق 10848 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 10849 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 10850 مجازی دولتی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 120