کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مجازی غیرانتفاعی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مجازی غیرانتفاعی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 20694 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان و مذاهب زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 20767 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 21650 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 14738 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 14739 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 21534 مجازی غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 14740 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 21535 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 21536 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 21537 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 12 دوره مجازي 
ریاضی - صرفا سوابق 21538 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 12