کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11474 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع زن 40
ریاضی - با آزمون 18120 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 10
ریاضی - با آزمون 11475 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع زن 20
ریاضی - با آزمون 18121 نوبت دوم با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 5
ریاضی - صرفا سوابق 18122 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 9
ریاضی - صرفا سوابق 18123 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 1