دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11504 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 60
11505 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 60
11506 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
11507 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
11508 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
11509 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
11510 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 60
11511 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 30
11512 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
11513 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11514 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11515 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
11516 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11517 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
11518 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی مرد 50
11519 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11520 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11521 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30