دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مجتمع آموزش عالی گناباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11522 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 30
11523 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 28
11524 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 35
11525 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 38
11526 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11527 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن با آزمون هردو 45
11528 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
11529 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
23097 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23098 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
23099 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
11530 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 2
11531 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 2
11532 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 6
11533 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 2
11534 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 2
11535 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 2
11536 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 10
11537 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10