دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مرکز آموزش عالی شهرضا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11544 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان علوم مهندسی با آزمون هردو 50
11545 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 40
11546 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11547 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
11548 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11549 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
11550 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
11551 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50