دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مرکز آموزش عالی لامرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11595 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون هردو 40
11596 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون هردو 40
11597 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
11598 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 35
23105 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12712 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر مرکز آموزش عالی لامرد
12713 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر مرکز آموزش عالی لامرد
12785 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان مرکز آموزش عالی لامرد