کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11590 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر مرد 45
ریاضی - با آزمون 11591 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع مرد 45
ریاضی - با آزمون 11592 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران مرد 45
ریاضی - با آزمون 11593 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر مرد 45
ریاضی - با آزمون 11594 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک مرد 45
ریاضی - با آزمون 11595 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر مرد 30
ریاضی - با آزمون 11596 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع مرد 30
ریاضی - با آزمون 11597 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران مرد 30
ریاضی - با آزمون 11598 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر مرد 30
ریاضی - با آزمون 11599 نوبت دوم با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک مرد 30