دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مرکز آموزش عالی کاشمر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11586 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 80
11587 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
11588 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27162 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -