کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11608 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11609 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - مناطق محروم 13410 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن 3 مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - زنجان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان