دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته مهندسی خط و سازههای ریلی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مهندسی خط و سازه های ریلی هدف و ماهیت مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه‌ طراحی‌ هندسی‌ مسیر و زیرسازی‌ و روسازی‌ راه‌آهن‌ و سازه‌های‌ فنی‌ گوناگون‌ مانند پل‌، تونل‌، دیوار و ترانشه‌ مطالعه‌ می‌کند.این رشته با این‌ که‌ دارای‌ نقاط‌ مشترکی‌ با مهندسی‌ عمران‌ است‌ اما وجوه‌ افتراق‌ بسیاری‌ نیز با رشته‌ عمران‌ دارد. برای‌ مثال‌ در رشته‌ مهندسی‌ عمران‌ اطلاعاتی‌ در زمینه‌ هیدرولوژی‌، هیدرولیک‌ و سازه‌های‌ آبی‌ داده‌ می‌شود در حالی‌ که‌ یک‌ مهندس‌ خط‌ و سازه‌های ریلی نیازی‌ به‌ این‌ اطلاعات‌ ندارد و در عوض‌ باید در زمینه‌ ناوگان‌ و مسیر حرکت‌ دروسی‌ را بگذراند همچنین‌ در زمینه‌ زیرسازی‌ و روسازی‌ راه‌آهن‌ و ابنیه‌ فنی‌ این‌ مسیر لازم‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ تخصصی‌ داشته‌ باشد چون‌ ابنیه‌ فنی‌ که‌ در خطوط‌ راه‌آهن‌ به‌ کار می‌رود، تحت‌ تأثیر نیروهای‌ دینامیکی‌ قرار می‌گیرند در حالی‌ که‌ سازه‌های‌ متداول‌، رفتاری‌ غیر از این‌ دارند.   توانایی‌های لازم دانشجوی‌ سازه‌های ریلی‌ باید سخت‌کوش‌، جدی‌ و مقاوم‌ بوده‌ و آمادگی‌ کار در هر شرایطی‌ را داشته‌ باشد چون‌ کار اصلی‌ یک‌ مهندس‌ خط‌ و ابنیه‌ در بیابان‌، دشت‌، کویر و کوهستان‌ است‌ و فردی‌ که‌ وارد این‌ رشته‌ می‌شود باید به‌ کارهای‌ اجرایی‌ علاقه‌مند باشد.   درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل دروس‌ پایه‌ ریاضی‌، فیزیک‌ ، استاتیک‌، شیمی‌ عمومی‌، معادلات‌ دیفرانسیل‌، محاسبات‌ عددی‌، ریاضی‌ مهندسی‌، برنامه‌سازی‌ کامپیوتر.   دروس‌اصلی‌ و تخصصی رسم‌ فنی‌ و نقشه‌کشی‌، مقررات‌ عمومی‌ حرکت‌، نقشه‌برداری‌ و عملیات‌، مقاومت‌ مصالح‌، مبانی‌ ارتباطات‌ و علائم‌، مصالح‌ ساختمانی‌ ، دینامیک‌، مبانی‌ سیر و حرکت‌ قطار، تحلیل‌ سازه‌ها ، مکانیک‌ خاک‌، تکنولوژی‌ بتن‌ ، مبانی‌ مهندسی‌ برق‌، طراحی‌ مسیر، هیدرولوژی‌ مهندسی‌، سازه‌ فولادی‌، سازه‌های‌ بتن‌ آرمه‌، زیرسازی‌ مسیر، روسازی‌ راه‌آهن‌ ، نقشه‌برداری‌ مسیر و عملیات‌، پل‌های‌ راه‌آهن‌ ، تونل‌سازی‌، ابنیه‌ مسیر، ایستگاه‌ راه‌آهن‌، نگهداری‌ خطوط‌، متره‌ و برآورد پروژه‌، ماشین‌های‌ ریلی‌، دستگاه‌ خطوط‌، پروژه‌ طراحی‌ مسیر، بوژی‌ و لکوموتیو، پروژه‌ پل‌های‌ راه‌آهن‌.   موقعیت شغلی در ایران بازار کار مهندسی خط و سازه‌های ریلی مانند مهندسی ماشین‌های ریلی است با این تفاوت که فارغ‌التحصیل این رشته می‌تواند علاوه بر صنعت راه‌آهن، موقعیت شغلی یک مهندس عمران را نیز داشته باشد. آينده شغلی متصور برای کارشناسان فارغ­التحصيل خط و سازه­های ريلی  کارفرماطراحیاجرانگهداری سازه­های ريلی (پل)شرکت ساخت و توسعه راه­آهن (وزارت راه)شرکت­های مشاورهشرکت­های پيمانکاریراه­آهن (اداره کل خط) ژئوتکنيک (تونل،زيرسازی)شرکت ساخت و توسعه راه­آهن (وزارت راه )شرکت­های مشاورهشرکت­های پيمانکاریراه­آهن (اداره کل خط) مسير راه آهن(هندسی، روسازی)شرکت ساخت و توسعه راه­آهن (وزارت راهشرکت­های مشاورهشرکت­های پيمانکاریراه­آهن (اداره کل خط) مسير راه آهن(نقشه برداری)  شرکت­های پيمانکاری   الف-اطلاعات عمومی راه­آهن   مبانی ارتباطات و علائم الکتريکی2 اصول بهره­برداری راه­آهن2 مبانی ديناميک حرکت قطار2 ايمنی سير و حرکت 2 راه­آهن برقی 2 راه­آهن شهری 2 مديريت و اقتصاد حمل و نقل ريلی 2 سيستم­های تخليه و بارگيری ريلی 2 علم مواد و شناخت فلزات در راه­آهن 2 جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری6 درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری7   ب- خط، ژئوتکنيک، سازه   سازه  ژئوتکنيک  خط  مصالح ساختمانی و آزمايشگاه2مکانيک خاک3طراحی مسير و پروژه 3 تکنولوژی بتن2آز مکانيک خاک1زيرسازی مسير و پروژه 3 آز بتن1مکانيک سنگ2روسازی راه­آهن 1 2 استاتيک3پي­سازی و ابنيه مسير 3 روسازی راه­آهن 2 3 مقاومت مصالح3تونلسازی 3 آز روسازی راه­آهن 1 تحليل سازه­ها3شمع­کوبی پل­ها 2ايستگاه راه­آهن 2 ديناميک3آز مکانيک سنگ 1دستگاه خطوط 2 طراحی سازه بتنی3  ساخت و اجرای خطوط و کارگاه 3 طراحی سازه فولادی3  نگهداری خط3 طراحی پل 13   کارگاه مهندسی خط 1 طراحی پل 23   طراحی راه­آهن سريع­السير 2 پروژه پل 1   بررسی فنی و اقتصادی انتخاب مسير 2 نگهداری و تعمير سازه­های ريلی 3    روش­های اجرای سازه­های خاص 2     آزمایشگاه مقاومت مصالح 1     مهندسی زلزله 2     بتن پيش­تنيده 3    جمع دروس اصلی و تخصصی اجباری33 12 22 درصد دروس اصلی و تخصصی اجباری40
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10080 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون هردو 25
10978 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون هردو 30
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12723 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12774 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18499 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60