دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته مهندسی ماشینهای صنایع غذایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10063 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10166 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10221 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 24
10238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 14
10322 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 20
10325 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10437 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10440 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10586 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10597 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 3
10656 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11007 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11010 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 10
11013 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11016 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11130 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11136 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12741 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12754 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر)
12778 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17747 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60