دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10438 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
10441 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10587 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
10598 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 3
11004 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
11194 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
11207 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 20
11270 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12780 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهرکرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد زهک سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20