دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته مهندسی نقشه برداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10086 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 35
10127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 45
10225 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 24
10242 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 16
10245 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 30 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10249 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10289 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 50
10295 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 10
10317 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 40
10486 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
10494 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
10540 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 50
10542 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
10714 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 30
10802 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 40
10823 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 35
10855 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 60
10861 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20
10948 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 30
10959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12730 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12761 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17379 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17400 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17685 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17844 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17876 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17957 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18237 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40