دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته مهندسی پزشکی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مهندسی پزشکی هدف و ماهیت مهندسي پزشكي عبارت است از كاربرد مهندسي در پزشكي از طريق مطالعه اصول و عملكرد سيستم هاي زنده و مدلسازي آن، به كار گرفتن اطلاعات و نتايج حاصل در جهت تشخيص و درمان بيماريها و همچنين جايگزين كردن اسكلت بنديهاي صدمه ديده در بدن. هدف اين رشته تربيت متخصصاني است كه بتوانند از عهده تجهيز، نگهداري و طراحي دستگاههاي پزشكي برآيند يعني مهندس الكترونيك مجربي باشند كه با زمينه هاي پزشكي نيز آشنايي داشته و در نتيجه مي توانند دستگاههاي پزشكي را طراحي كرده و بسازند يا اينكه مسؤول سفارش دستگاه از خارج كشور باشند. نمونه هايي از طرحهاي تحقيقاتي كه توسط دانشجويان رشته مهندسي پزشكي انجام شده است، به شرح زير است: -  طرح (پروژه) پاي مصنوعي. -  طراحي و ساخت دستگاه فشارسنج. -طراحي و ساخت دستگاه آپتولموسكوپي. - طراحي و ساخت دستگاه تنفس مصنوعي. -  تشخيص بيماري (M.S) از طريق بررسي پتانسيلهاي برانگيخته. -  طراحي و ساخت دستگاه دياترمي. -  تفسير اتوماتيك (ECG) به منظور تشخيص بيماريهاي قلبي، عروقي. -  آشكارسازي (QRS) توسط تكنيكهاي هوشمند. -  بررسي بيماريهاي پاركينسون توسط تفسير دست نوشته. -  طراحي و ساخت هوتر مانيتورينگ. -  طراحي و ساخت سنسور فنواكوستيك. -  تجزيه و تحليل (آناليز) يك نمونه (مدل) رياضي براي جريان خون در دريچه هاي قلب با استفاده از معادلات ناويراستوكس. -  طراحي و ساخت دستگاه قالب گيري دوراني براي تهيه لنزهاي نرم چشم. -  بررسي روشهاي نظري و عملي ساخت وسايل جراحي. -  ساخت دستگاه اندازه گيري بيوچسبندگي لايه هاي نرم بدن. توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه توانايي علمي: دانشجوي اين رشته لازم است در دروس رياضي و فيزيك قوي باشد زيرا بايد ديد پايه اي قوي در مهندسي الكترونيك داشته باشد. يعني با كوشش و مطالعه بسيار هم در دروس اصلي رشته الكترونيك و هم در دروس تخصصي خود توانمند باشد. همچنين بايد ذهني خلاق همراه با قدرت خلق، آفرينش و ابداع مدلها داشته باشد تا نمونه هاي متفاوت در زمينه آلات و وسايل پزشكي را بسازد. علاقمندي ها: دانشجوي اين رشته بايد محيط كار بيمارستاني را دوست بدارد يعني علاقه مند باشد كه در بيمارستان و يا محيط هاي مرتبط فعاليت كند. داوطلبان اين رشته بايد با تمايل و رغبت شخصي اين رشته و محيط كار آن را انتخاب نمايند. توانايي هاي فارغ التحصيلان اين رشته به گونه اي طراحي شده است كه دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) آن مي توانند درزمينه طراحي، بهره برداري، نظارت، مديريت، و نگهداري از سيستمهاي مربوط به اين رشته وارد شوند. آنها در اين راستا وظايف زير را مي توانند برعهده گيرند: الف) نصب و راه اندازي دستگاهها، وسايل پزشكي و تجهيزات فني بيمارستانها. ب) تعمير و نگهداري تجهيزات بيمارستاني. ج) مشاوره فني در سفارش و خريد دستگاههاي پزشكي. د) كمك در به كارگيري بهينه از دستگاههاي پزشكي. ه) همكاري در طراحي دستگاههاي پزشكي. و) همكاري در طرحهاي تحقيقاتي پزشكي. ز) مسووليت فني و مهندسي بيمارستان. ح) ساخت وسايل و تجهيزات بيمارستاني. گرايش‌هاي مقطع کارشناسي اين رشته در خارج از كشور داراي دو گرايش الف) مهندسي زيست پزشكي ب) مهندسي پزشكي باليني مي باشد كه مهندسي زيست پزشكي بيشتر در زمينه طراحي و ساخت ابزار پزشكي و ثبت سيگنالهاي حياتي مي باشد و ارتباط زيادي با مهندسي برق دارد. مهندسي پزشكي باليني بيشتر به بيمارستانها و مراكز درماني ارتباط دارد. در ايران در مقطع كارشناسي مهندسي پزشكي باليني ، بيوالكتريك، بيو متريال و بيو مكانيك تدريس مي شود. وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر امكان ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد در رشته مهندسي پزشكي در سه گرايش عمده بيوالكتريك، بيومكانيكي و بيومتريال فراهم است. همچنين اين رشته داراي دكتراي تخصصي نيز مي باشد. دانشجو براي گذراندن دوره كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي بايد 38 واحد درسي و تحقيقاتي شامل 24 واحد درسهاي تخصصي، 2 واحد سمينار و 12 واحد پروژه را با موفقيت بگذراند. رشته هاي مشابه و نزديك به اين رشته اين رشته حدود 80% داراي دروس مهندسي الكترونيك است و لذا با مهندسي برق و الكترونيك در رابطه اي تنگاتنگ است. البته در اين رشته از واحد هاي پزشكي قسمتهاي فيزيولوژي و آناتومي هم تدريس مي شود. آينده ی شغلي و بازار كار در حال حاضر بازار كار هيچ رشته اي در حد ايده آل نيست و اين شامل حال رشته مهندسي پزشكي نيز مي شود اما بدون شك وضعيت فارغ التحصيلان اين رشته، نسبت به رشته هاي مهندسي ديگر، مطلوبتر است. چون ارزش اقتصادي وسايلي كه مهندسين پزشكي طراحي، تعمير، نگهداري يا خريداري مي كنند، بسيار بالا است. براي مثال اگر يك كامپيوتر يك يا دو ميليون تومان قيمت دارد، يك دستگاه پزشكي بطور متوسط دهها ميليون تومان مي ارزد. براي همين مسؤولان بيمارستانها بطور نسبي براي حفظ و نگهداري آنها اهميت بسياري قائل اند. اين امر باعث شده تا خيلي از فارغ التحصيلان ما حتي دانشجويان ترم هاي آخر جذب بازار كار شوند بويژه اگر فارغ التحصيل اين رشته اصراري نداشته باشد كه در تهران كار كند، مي تواند در شهرستانها جذب بيمارستانها، سازمان تامين اجتماعي و مراكز متعدد ديگر شود. فارغ التحصيلان هم چنين مي توانند در مراكز تحقيقاتي از قبيل موسسه استاندارد، بنياد مستضعفان و جانبازان، مركز تحقيقات وزارت دفاع و ساير مراكز تحقيقاتي مشغول كار شوند. وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت صنايع، سازمان تامين اجتماعي، بيمارستانهاي دولتي و خصوصي و ... از ساير محلهايي هستند كه مهندس پزشكي مي تواند در آنجا مشغول شود. وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر با توجه به توضيحات آورده شده و نوپا بودن اين رشته در كشورمان به نظر مي رسد تا ساليان متمادي امكان اشتغال براي فارغ التحصيلان اين رشته ميسر باشد ولي بايد به موارد گفته شده، شرايط خاص جامعه و هماهنگ نبودن بخش مهندسي و بخش پزشكي را افزود. در نهايت مي توان گفت براي ارتقاي كيفي خدمات پزشكي، دستگاهها و ... نياز به متخصصان اين رشته روزافزون است. در حال حاضر مسؤوليت سفارش دستگاههاي پزشكي بر عهده پزشكان است. متخصصاني كه تنها نحوه استفاده از تجهيزات پزشكي را مي دانند و هيچ اطلاعي از كيفيت فني دستگاهها ندارند. از سوي ديگر چون در بيمارستانها مسووليت نگهداري و تعمير تجهيزات پزشكي برعهده مهندس پزشكي نيست، بيمارستانهاي ما به گورستاني از دستگاههاي پزشكي تبديل شده اند. تجهيزاتي كه به دليل اشكالهاي جزئي استفاده نمي شوند. يكي از دانشجويان كه براي كارآموزي به بيمارستان رفته بود، تعريف مي كرد كه يك يونيت (صندلي دندانپزشكي) را با وجود قيمت گران آن، فقط به خاطر اين كه سرپيچ لامپش خراب بود، كنار گذاشته بودند. البته تعويض يك قطعه يا تعمير آن وظيفه مهندس پزشكي نيست. اما چون او به كليت دستگاه اشراف دارد، مي تواند اشكال آن را تشخيص دهد سپس تكنسين قطعه مورد نظر را تعويض يا تعمير كند. همچنين يك مهندس پزشكي مي تواند يك دستگاه پزشكي را به درستي راه اندازي كرده و نحوه استفاده صحيح آن را به پرستاران يا ديگر كاركنان بيمارستان آموزش دهد. براي مثال بسياري از دستگاههاي پزشكي نياز به يك زمين دارد (نقطه اي كه پتانسيل آن صفر باشد). براي ساخت اين زمين ما در ابتدا نياز به چاهي داريم كه عمق آن امكان دارد 2 متر، 10 متر يا 70 متر باشد تا از خطر برق گرفتگي جلوگيري شود. اما ما مي بينيم كه در بسياري از بيمارستانها، زمين دستگاه را به شوفاژ وصل مي كنند در حالي كه اين كار نه تنها غيرعلمي است بلكه خطرناك نيز مي باشد. به همين خاطر در كشورهاي پيشرفته در هر بيمارستاني، يك دپارتمان مهندسي پزشكي دارد كه در بخش هاي مختلف بيمارستان فعاليت دارند. براي مثال در اتاق عمل هنگامي كه دكتر ارتوپد مي خواهد پلاتين را در پاي شكسته قرار دهد، ابتدا مهندس پزشك ميزان گشتاوري كه بايد به پلاتين وارد شود اندازه گيري مي كند تا از شكسته شدن پلاتين تحت فشارهاي مختلف جلوگيري شود و سپس پزشك عمل جراحي را انجام مي دهد. يا در كنار اتاق عمل يك كارگاه تراش وجود دارد و ميله هايي را كه در شكستگي هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند، برحسب شكل و اندازه عضو شكسته شده، مي تراشند تا عضو شكسته پس از ترميم كوتاه يا بلند نشود حال اين وظيفه يك مهندس پزشكي است كه دستور ساخت يا تراشيدن ميله ها را بدهد. در نهايت يك مهندس پزشكي مي تواند در مؤسسات و شركتهاي خصوصي يا دولتي، در زمينه ساخت تجهيزات پزشكي فعاليت كند. براي مثال فارغ التحصيلان اين رشته به راحتي مي توانند دستگاه شنوايي سنجي را بسازند. دستگاهي كه به وسيله آن بايد تمامي كودكاني كه مي خواهند براي سال اول دبستان ثبت نام كنند، مورد سنجش شنوايي قرار گيرند. اما متاسفانه حتي بعضي از مراكز استانهاي ما چنين دستگاهي را ندارند. اين همه ، بيانگر ضرورت حضور متخصصان مهندسي پزشكي در جامعه است. پيش بيني وضعيت آينده رشته در ايران با توجه به توضيحات گفته شده آينده اين رشته در ايران از چشم انداز روشني برخوردار است. به شرط هماهنگي بخش پزشكي و بخش مهندسي. ضرورت وجود مهندسان پزشكي در بيمارستانها، خريد تجهيزات و ... در صرفه جويي اقتصادي هم كاملاً احساس مي شود. در نهايت مي توان گفت كه زمينه توسعه اين رشته فراهم است و براي كار بيشتر فضاي مناسبي دارد. دروس پايه و اصلی رشته مهندسي پزشكي   دروس پايه رشته مهندسي پزشكي فيزيولوژي و آزمايشگاهآناتومي و آزمايشگاه رياضي 1و2معادلات ديفرانسيل برنامه نويسي كامپيوترفيزيك الكتريسيته و مغناطيس فيزيك مكانيك ، موج و ارتعاشفيزيك حرارت آمار حياتيزبان تخصصي بيوفيزيك و بيوشيميمقدمه اي بر فيزيك پزشكي   دروس اصلي رشته مهندسي پزشكي مدارهاي الكتريكي 1و2بهداشت عمومي ماشين هاي الكتريكي مستقيم و متناوبآزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي اندازه گيري الكتريكيآزمايشگاه مدار و اندازه گيري الكترونيك 1و2آزمايشگاه الكترونيك 1و2 مدارهاي منطقيآزمايشگاه مدارهاي منطقي كارآموزي در عرصه 1و2مقدمه اي بر مهندسي پزشكي و زيستي حفاظت از تاسيسات و جلوگيري از خطرات ناشي از جريان هاي الكتريكي و سيم كشي تجزيه و تحليل سيستم هاتجهيزات عمومي و پزشكي بيمارستان ها اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي - درماني  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10015 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی پزشکی با آزمون هردو 35
10079 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
10261 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 21 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
10262 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 14 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
10305 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 20
10577 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 50 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10747 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 90
10764 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10827 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 35
10837 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 15
10845 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 150
10870 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 30
10883 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 10
10961 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 70
10967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 30
11556 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 32
11569 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12722 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12773 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17352 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
17355 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 40 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
17358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17394 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17411 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17416 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 100
17428 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17445 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17454 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی پزشکی با آزمون زن 60
17516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17523 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17534 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17714 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17952 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی پزشکی با آزمون مرد 60
18130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
18239 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18291 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17331 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40