دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی آمل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان ممتاز (رتبه هاي 1 تا 3 هر رشته) براساس ضوابط و مصوبات هيأت امناء موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه ارائه خواهد شد. 2) دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حائز كسب مقام هاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند، از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه برخوردار خواهند شد. 3) دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در موسسه در زمينه تهيه خوابگاه همكاري لازم را بعمل خواهد آورد. 4) نشاني: آمل، بلوار طالب آملي، خيابان فياض بخش، پلاك20 تلفن 4-44152691 نمابر: 44229764-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17486 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17487 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17488 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25797 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6