کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13648 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13649 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13650 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13651 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20814 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13652 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13653 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20815 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 6