کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13719 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13720 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13721 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13722 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13723 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13724 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13725 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13726 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13727 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی هوافضا زن - مرد 60