کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13731 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13732 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13733 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13734 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20868 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13735 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13737 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100