کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13746 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13747 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13748 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13749 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100