کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13753 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13754 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13755 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13756 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13757 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60