کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13772 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13773 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13774 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13775 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13776 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13777 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20888 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13778 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13779 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13780 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100