کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13816 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13817 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13818 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13819 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13820 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13821 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13822 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13823 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13824 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13825 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی زن - مرد 100