کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13826 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13827 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13828 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13829 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20932 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13830 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی هوافضا زن - مرد 60