دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی ایوانکی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي كشوري حائز رتبه شوند از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار مي گردند. 2) بر اساس ضوابط داخلي شوراي مؤسسه به دانشجويان ممتاز هر ترم تحصيلي تخفيف ويژه ارائه خواهد شد. 3) نشاني: ايوانكي، جاده خاوران، بعد از پاكدشت، شهر ايوانكي ( 50 كيلومتري تهران )، بلوار آيت ا... طالقاني .تلفن: 3- 4221262-0232
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 60
17358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 100
17360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
17362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 60
17363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
25659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 6
25660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون هردو 6
25661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 6
25663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
25664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون هردو 6
17364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان ایمنی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6