کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 13858 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13859 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60