دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند، از تخفيف 30 درصدي شهريه ثابت در ترم اول بهره مند خواهند شد. 2) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به شرطي كه داراي حداقل معدل17 باشند، به ترتيب 30 و 20 و10 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 3) دانشجويان دختر و پسر در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيلات خوابگاه هاي خودگردان برخوردار خواهند شد. 4) نشاني: سبزوار، خيابان طالقاني، نبش چهارراه رازي. صندوق پستي: 615 تلفن:44668330-44668872-051
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6