کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 13973 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13974 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100