کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13993 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13994 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13995 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13996 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13997 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13998 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13999 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14000 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14001 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100