کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 14017 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14018 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14019 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14020 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100