کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14074 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14075 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21044 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14076 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21045 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21046 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 10