کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14077 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14078 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14079 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21047 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری زن - مرد 6