کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14093 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14094 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21091 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14095 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 14096 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100