کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14184 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز معماری داخلی زن 60
ریاضی - با آزمون 14185 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی شهرسازی زن 60
ریاضی - با آزمون 14186 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی معماری زن 60
ریاضی - با آزمون 21168 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 14187 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 14188 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی معماری زن 100 پذيرش با عنوان معماري سنتي 
ریاضی - صرفا سوابق 14189 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی معماری زن 100